zaterdag 15 maart 2003

Moderne papoea's

CLITEUR, P., Moderne Papoea's. Dilemma's van een multiculturele samenleving. A'dam, Uitg. De Arbeiderspers, 2002, 223 pp. – ISBN 90 295 0971 6

Dit boek is een bijdrage aan de discussie over de multiculturele samenleving, vanuit het standpunt van een jurist en (rechts)filosoof. In elk hoofdstuk wordt een thema aan de orde gesteld, onder de vorm van een vraag of stelling. Passeren de revue o.a. tolerantie, gelijkwaardigheid van culturen, afschaffing van de doodstraf, de hoofddoekjes. De auteur neemt controversiële stellingen in, weegt voor en tegen zorgvuldig af met behulp van argumenten van filosofen, maar ook van politici en andere betekenisvolle figuren uit verleden en heden.

De rode draad doorheen dit boek is de vraag of we 'moderne Papoea's' kunnen worden. Papoea's staat voor een afgesloten cultuur. De auteur vindt van niet, de monoculturele samenleving is voorgoed voorbij. Maar ook de gangbare opvattingen over een multiculturele samenleving vindt hij verkeerd. Die vormen ook een soort systeem, en dat systeem probeert hij in het boek bloot te leggen.

Het is een boeiend betoog geworden, en sommige hoofdstukken een voorbeeld van zorgvuldig en genuanceerd redeneren. De auteur besteedt veel aandacht aan definities: een juist begrip van terminologie is naar zijn mening onontbeerlijk voor een degelijke discussie. Het is in dat opzicht ook een verhelderend boek. De auteur slaagt er bovendien in om de lezer ertoe te bewegen de eigen vanzelfsprekendheden kritisch te beschouwen (in elk geval bij mij).

Ondanks de complexe materie, is het geheel zeer leesbaar. De verschillende hoofdstukken zijn goed afzonderlijk te lezen. Een boek om regelmatig ter hand te nemen.

© Minervaria

Geen opmerkingen: