donderdag 31 maart 2011

De anderen en ik

FILLIOZAT, I., De anderen en ik. Het belang van sociale intelligentie. (Vert. Les Autres et Moi, 2009) A’dam, De Arbeiderspers, 2011, 220 pp. – ISBN 978 90295 7390 0

Er zijn van die mensen die zich overal in hun element voelen. Ze leggen vlot contacten, spreken zonder schroom in het openbaar, brengen leven in een groep en lossen conflicten op langs diplomatieke weg. Anderen voelen zich ongemakkelijk in gezelschap, weten niet hoe ze zich moeten gedragen en klappen dicht. Voor de meesten hangt het gemak waarmee zij zich in gezelschap bewegen af van hoe de anderen zich gedragen.

Maar kunnen we leren om in alle omstandigheden vlot sociale contacten te leggen? Isabelle Filliozat, klinisch psychologe en psychotherapeute, is daarvan overtuigd. Als we beschikken over de juiste sociale vaardigheden kunnen we ons actief opstellen in menselijke relaties en hoeven we minder af te wachten wat anderen doen. Want wij hebben evenveel mogelijkheden om hun gedrag te beïnvloeden als zij het onze.

Mensen handelen immers in interactie en beïnvloeden elkaar wederzijds. Net zoals wij op hen, reageren de anderen op ons. Een beter inzicht in ons gedrag en het effect ervan op anderen geeft ons meer greep op de omstandigheden. En hoe beter wij ons eigen gedrag begrijpen, des te beter we anderen kunnen begrijpen.

Die wederkerigheid in de sociale omgang vormt de spil in het boek van Isabelle Filliozat. Als we ons bewust worden van onze medeverantwoordelijkheid kunnen we onze eigen houding tegenover anderen sturen. Daardoor zullen mensen anders naar ons kijken en anders met ons omgaan.

Alle aspecten van de sociale omgang passeren de revue. Filliozat legt uit hoe een oprechte begroeting het ijs kan breken en waarom het nuttig is een doel voor ogen te hebben bij een ontmoeting. Ze toont aan hoe we kunnen geven, vragen, ontvangen en weigeren zonder mensen af te wijzen. We leren hoe we verlegenheid kunnen overwinnen, meer vrienden kunnen maken, en aan groepsdruk kunnen weerstaan. Ze laat ons kijken achter de façade van onbeleefd gedrag en breekt een lans voor het kennen en respecteren van sociale codes.

Zo herstelt ze de sociale omgangsvormen op een eigentijdse manier in ere. Die zijn immers veel meer dan willekeurige regels. Ze zijn het smeermiddel voor vlotte sociale contacten en een essentieel onderdeel van onze sociale vaardigheden. Ze verhogen onze sociale intelligentie en verschaffen ons meer vrijheid en comfort in het sociaal contact.

Dit boek is geschreven met de Franse slag. De structuur laat nogal eens te wensen over, de lezer wordt overspoeld door een woordenwaterval en veel herhaling.

Maar wie zich niet laat afschrikken door het rommelige aspect wordt ruim beloond. Dit is een zeer informatief en no-nonsensboek over sociale vaardigheden en hoe die ons gelukkiger kunnen maken. Het blijft dicht bij de dagelijkse realiteit en verliest zich niet in zwaarwichtigheid of zweverigheid.
De theorie wordt ruim geïllustreerd met praktijkvoorbeelden. De tekst laat zich bovendien vlot lezen.

© Minervaria

Geen opmerkingen: