vrijdag 26 december 2003

Strategisch communiceren

SPRINGORUM, D., Strategisch communiceren. Interactiestrategieën in het taalverkeer. Bussum, Coutinho, 2003 (2e dr.), 172 pp. – ISBN 90 6283 332 2

Dit is de tweede herziene druk van een boek dat reeds 10 jaar oud is. Het is geschreven voor studenten van opleidingen (hbo- of wo) waarbij studie van menselijke communicatie een onderdeel van het programma vormt.

In dit boek worden de factoren behandeld die menselijke communicatie beïnvloeden en vaardigheden om die inzichten ook in de praktijk te brengen.
Het laatste hoofdstuk bevat een aantal opdrachten over interactieproblemen.

Een interessant boek voor alle onderdelen van een opleiding waarin menselijke communicatie en interactie aan de orde komt.
Vlot en zeer leesbaar geschreven.

© Minervaria

Geen opmerkingen: